Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2011-5 Bo Hårdell VIL være skuespiller: At være eller ikke være handicappet

Fra 2011-5 Bo Hårdell VIL være skuespiller: At være eller ikke være handicappet

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Susanne Carstensen, cand.mag. audiologopædi, Center for Tegnsprog, UCC og Jesper Dammeyer, ph.d., cand.psych.aut., Center for Tegnsprog, UCC og Institut for Psykologi, KU

  Bo Hårdell VIL være skuespiller: At være eller ikke være handicappet

  Bo Hårdell er i gang med en tre-årig fuldtidsuddannelse til skuespiller på Glad Teater. Han mangler kun et halvt år. Han får ingen SU, fordi det er en privat teaterskole, så studierne finansieres med flere job, der tilsammen tidsmæssigt svarer til et fuldtidsjob.

  Han har bl.a. nattevagter på en institution for flerhandicappede døve. Heldigvis er det rådighedsvagter, dvs. han får mulighed for at sove i hvert fald nogle timer, så han kan være klar til næste dags undervisning.

  Glad Teater oprettede i 2008 den første skuespilleruddannelse for skuespillerelever med funktionsnedsættelser. Bo er en af de i alt fire døve skuespillerelever på uddannelsen. Holdet består af 15 personer med forskellige handicap: døve, blinde, spastikere og psykisk udviklingshæmmede.

  Men Bo er ikke handicappet – han er kulturelt døv, og tegnsprog er hans modersmål. Artiklen er baseret på et interview med Bo Hårdell, hvor han fortalte om sine oplevelser som skuespillerelev på Glad Teater og om sit syn på tegnsprog – og handicap.