Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2011-5 Undervisning af børn, unge og voksne med høretab på Center for Døvblindhed og Høretab

Fra 2011-5 Undervisning af børn, unge og voksne med høretab på Center for Døvblindhed og Høretab

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Leo Knudsen, viceinspektør, Center for Døvblindhed og Høretab

    Undervisning af børn, unge og voksne med høretab på Center for Døvblindhed og Høretab

    Artiklen beskriver de udfordringer, underviseren står med i en tid, hvor specialundervisning til mennesker med høretab er under forandring grundet den teknologiske udvikling inden for området (høreapparater og Cochlear Implant).

    Artiklen beskriver nye tiltag, som tilgodeser de behov, unge og voksne med høretab har, og som indtil for få år siden var ikkeeksisterende:

    F.eks. undervisning af børn med CI og andre funktionsnedsættelser, særlig tilrettelagt undervisning for unge med høretab og særlige behov (STU), kompenserende specialundervisning for voksne med høretab samt forberedende voksenundervisning (FVU).