Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2011-5 Visuelle kommunikationsformer under udvikling og forandring

Fra 2011-5 Visuelle kommunikationsformer under udvikling og forandring

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Susanne Carstensen, cand.mag. audiologopædi, Center for Tegnsprog, UCC og Jesper Dammeyer, ph.d., cand.psych.aut., Center for Tegnsprog, UCC og Institut for Psykologi, KU

  Visuelle kommunikationsformer under udvikling og forandring

  Tegnsprog og tegn anvendes af forskellige grupper af personer og på forskellige måder.

  Artiklen giver et rids af, hvordan tegnsprog, tegn og andre visuelle kommunikationsformer er blevet anvendt gennem historien til personer med høretab.

  Artiklen diskuterer forskellige specialpædagogiske forståelser af visuel kommunikation og de uenigheder, der har været gennem tiden: Skal døve børn bruge tegn, og hvordan skal de gøre det?

  Et andet emne, som artiklen berører, er, hvordan visuel kommunikation de seneste årtier er blevet udbredt som kommunikationspædagogisk metode blandt forskellige handicapgrupper (tegn til tale) og præverbale småbørn (babytegn).