Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2011-6 Att delta på lika villkor? Elevers möjligheter till en fallstudie om punktskriftsläsande delaktighet i grundskolan

Fra 2011-6 Att delta på lika villkor? Elevers möjligheter till en fallstudie om punktskriftsläsande delaktighet i grundskolan

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Psykolog Kim de Verdier m.fl. på Specialpedagogiske Skolmyndigheten, Stockholm

  Att delta på lika villkor?

  Elevers möjligheter till en fallstudie om punktskriftsläsande delaktighet i grundskolan

  Vid Resurscenter syn, Specialpedagogiska skolmyndigheten i Sverige, har ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt genomförts.

  Projektgruppen bestod av specialpedagog Anders Rönnbäck, leg. psykolog Kim de Verdier och aukt. socionom Annica Winberg.

  Projektet har genomförts i samarbete med Fil dr Stephan Baraldi vid Stockholms universitet. Fokus för projektet har varit punktskriftsläsande elevers möjligheter till delaktighet och aktivitet i klassrummet.

  Projektet genomfördes som två delstudier, en enkätundersökning med kvantitativ ansats, och en kvalitativ fallstudie. Ett urval av resultat från enkätundersökningen presenterades i en artikel i Tidsskriftet Specialpædagogik Nr. 4, augusti 2010. Föreliggande artikel behandlar projektets andra delstudie.

  Projektet som helhet presenteras i en rapport som publicerades 2010 och som går att ladda ned från Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida, www.spsm.se.

  Nøgleord: Blind, blindskrift, punktskrift