Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2011-6 Leg og udvikling

Fra 2011-6 Leg og udvikling

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Kjeld Johansen, MCc i psykologi og PhD i pædagogik. Tidligere lærer og leder i folkeskolen. Nu primært beskæftiget med undersøgelser og behandling af dyslektikere samt internationalt med kursus- og foredragsvirksomhed

    Leg og udvikling

    Megen pædagogisk udvikling hviler på solid erfaring og/eller på veletablerede og accepterede pædagogiske eller psykologiske teorier.

    Det sker imidlertid også, at man indfører nye idéer eller ændrer på hidtidig praksis, fordi der fra forskellige sider øves et pres mod uddannelsessystemet om at ændre på tingenes tilstand.

    I nogle tilfælde vil sådanne nye tiltag være i direkte modstrid med de erfaringer og den viden, man har, vedrørende f.eks. børns udvikling gennem afgrænsede aldersperioder.