Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2012-1 Emotionel kommunikation i det specialpædagogiske arbejde med udviklingshæmmede

Fra 2012-1 Emotionel kommunikation i det specialpædagogiske arbejde med udviklingshæmmede

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Thomas Wiben Jensen, cand. mag., ph.d., ansat som post.doc. på Institut for Sprog og Kommunikation, Syddansk Universitet

  Emotionel kommunikation i det specialpædagogiske arbejde med
  udviklingshæmmede

  En stor del af det specialpædagogiske arbejde med udviklingshæmmede sker i kraft af den sociale interaktion, hvorigennem der kan opbygges læring og sociale kompetencer.

  Et helt centralt aspekt i disse processer er fænomenet emotionel kommunikation. Det er en ny betegnelse for en type af kommunikation, som er kropsligt baseret og båret af en emotionel intention og vilje, dog uden at følelserne italesættes direkte.

  Med andre ord er det en form for indirekte kommunikation af følelser, som er særlig udbredt blandt udviklingshæmmede, men ikke desto mindre stadig er et underbelyst forskningsområde.

  I denne artikel vil jeg nærmere redegøre for fænomenet emotionel kommunikation og dets udbredelse og betydning i den specialpædagogiske praksis med udviklingshæmmede.

  Afslutningsvis perspektiveres disse undersøgelser til tendenser inden for anerkendende pædagogik.