Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2012-1 Inklusion findes i relationen mellem lærer og elev

Fra 2012-1 Inklusion findes i relationen mellem lærer og elev

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Bente Sloth, Pædagogisk konsulent og master i læreprocesser

    Inklusion findes i relationen mellem lærer og elev

    Inklusion og mindre udskillelse af elever til specialundervisning er en fælles sag for alle skolens parter. Inklusion er et spørgsmål om holdninger, ny viden og vilje til en anderledes pædagogisk handling på skolen og i klasseværelset.

    Artiklen er et argument for, at øget inklusion forudsætter et
    nyt syn på elever, hvor skolen og dens professionelle fokuserer mindre på elevers fejl og mangler og mere på konteksten – læringsmiljøet og skolens kultur. Dette nye syn udfordrer hele skolens kultur og de professionelle samarbejdsformer.