Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2012-1 Om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

Fra 2012-1 Om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Rinze van der Goot, masterstuderende i specialpædagogik, arbejdet 1. januar 2008 – 1. marts 2011 med Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov som Pædagogisk Konsulent i Undervisningsministeriet

    Om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov

    Lad os for en gang skyld glemme, at den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov koster en del penge. Denne artikel handler heller ikke om, at det er et stort og ofte meget tungt og noget bureaukratisk arbejde at få løbet en sådan ungdomsuddannelse i gang, fordi der skal koordineres på kryds og tværs med flere forskellige forvaltninger, myndighedspersoner m.m.

    I denne artikel fokuseres der på, hvad det egentlig betyder, at unge med udviklingshæmning og andre særlige behov – de unge, der ikke kan tage en anden ungdomsuddannelse – kan få et 3-årigt ungdomsuddannelsesforløb, der er planlagt og koordineret i en samlet uddannelsesplan.