Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2012-3 Cirkulære spørgsmål: virkning på den sociale læring hos elever med psykisk udviklingshæmning?

Fra 2012-3 Cirkulære spørgsmål: virkning på den sociale læring hos elever med psykisk udviklingshæmning?

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Vinni Aarkrog, lærer, Lundagerskolen, en specialskole for børn med moderat til svære indlæringsvanskeligheder, Horsens kommune

    Cirkulære spørgsmål: virkning på den sociale læring hos elever med psykisk udviklingshæmning?

    Artiklen er en bearbejdet udgave af mit masterprojekt, som omhandler en undersøgelse og vurdering af, hvorvidt cirkulære spørgsmål kan bibringe elever med psykisk udviklingshæmning og i sociale vanskeligheder en øget forståelse af egne handlinger og reaktioner i samspil med andre, samt se sig selv som en del af et fællesskab med betydning for dette fællesskab, således at eleverne qua en anden epistemologi kan få mulighed for at ændre deres handlemuligheder.