Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2012-5/6 ILT – Inkluderende Læring og Trivsel Inklusionsbidrag fra forskellige skoler

Fra 2012-5/6 ILT – Inkluderende Læring og Trivsel Inklusionsbidrag fra forskellige skoler

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Hanne Forsberg & Dorthe Lau

    ILT – Inkluderende Læring og Trivsel

    Inklusionsbidrag fra forskellige skoler

    I denne artikel beskrives forskellige inklusionsbidrag indsamlet på skoler i Viborg kommune i 2011. Undersøgelsens empiriske data er indsamlet via kvalitative interviews med skoleledere, pædagogiske ledere, SFO ledere samt medarbejdere i det specialpædagogiske felt.

    Forskellige erfaringer, nye tiltag og konkrete eksempler er udvalgt og beskrevet, bl.a. med det formål at inspirere andre skoler og professionelle. Der foregår mange forskellige inklusionstiltag på skoler i Danmark, og det er vigtigt, at anerkende og inddrage de professionelle i videndelingen af det der lykkes, bl.a. med det formål at understøtte en fortsat udvikling af inkluderende praksis på skolerne.