Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2012-5/6 Inklusion i praksis

Fra 2012-5/6 Inklusion i praksis

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Af Nils Djervad, lærer og PD i specialpædagogik, specialcenterkoordinator på Dragør Skole Syd

    Inklusion i praksis

    Denne artikel er skrevet med udgangspunkt i min afgangsopgave fra diplomuddannelsen i specialpædagogik. Artiklen beskriver bl.a. en konkret skoles arbejde med inklusion, herunder hvordan inklusionsarbejdet er underlagt modsatrettede krav, hvordan lærerne arbejder uden systematiske og klare rammer, og at lærerne ikke har fået den nødvendige og relevante kompetenceudvikling og en tilstrækkelig vejledning fra resursepersoner.

    Artiklen kommer bl.a. ind på teorier fra hhv. Susan Tetler, Rasmus Alenkær og Espen Egeberg, og den giver et bud på en konkret model til pædagogisk vurdering af elever i udsatte elever, der kan bruges i børnehaver, skoler m.v.