Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2012-5/6 Specialisten i inkluderende praksis

Fra 2012-5/6 Specialisten i inkluderende praksis

kr.0.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Ida Marie Holm, Master i specialpædagogik, Udviklingskonsulent, Sprogtilegnelse.dk

  Specialisten i inkluderende praksis

  Artiklen gør rede for en mulig rolle og position for specialisten og
  praktikeren og belyser, hvordan praktikeren kan få nytte af specialisten i en inklusionsfremmende praksis.

  Der tages udgangspunkt i at uddrage forhold i inklusionsfordringen og gør rede for en forståelse af specialpædagogik i forhold til inklusion.

  Artiklen beskriver forskellen mellem individ- og relationsperspektivet, og hvordan de to perspektiver kan gøre sig nyttige i det specialpædagogiske felt.

  Dernæst gøres rede for relevansen af det konsultative møde for at samle det i en formulering af specialistens rolle og nødvendigheden af det dobbelte blik.

  Der afsluttes med betragtninger om nødvendigheden af forandring i det pædagogiske miljøs forventning til specialisten, som har ændret rolle fra bedrevidende ekspert til mervidende specialist. Der afsluttes med specialpædagogikkens fortsatte liv – måske mere usynligt, men stadig nødvendigt.