Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2013-1 At være venner…

Fra 2013-1 At være venner…

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Psykolog Rolf Andreasen, psykolog Siri Bang og faglig udviklingsleder Elisabeth Simonsen

  At være venner…

  Nærværende artikel er en beskrivelse af et pædagogisk udviklingsarbejde.

  Udviklingsprojektet omfatter planlægning og udarbejdelse af et undervisningsforløb, som vi kalder ”At være venner”. Projektet er gennemført på to specialskoler i henholdsvis Ballerup og Gladsaxe Kommuner: Bakkeskolen og Kasperskolen i foråret 2006. Begge skoler har elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser/autisme eller Aspergers Syndrom som målgruppe.

  Vore bestræbelser har været at udvikle en fremgangsmåde og et materiale, som kan benyttes i undervisningen af elever med de nævnte diagnoser, og hvis udtalte mentaliseringsvanskeligheder spænder ben for forståelsen af basale og essentielle relationer.

  Motivationen for at gennemføre projektet i samarbejde med to klassegruppers pædagoger og lærere har været ønsket om at være med til at sætte ”sociale færdigheder” på skoleskemaet.