Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2013-1 Når kønnet krydser grænser

Fra 2013-1 Når kønnet krydser grænser

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Therese Brygger Møllbach, folkeskolelærer og cand.pæd.pæd.psyk.

  Når kønnet krydser grænser

  Skolen er et sted, hvor der sker brud, forskydninger, forhandlinger og bevægelser, der hele tiden udfordrer de dominerende diskursive forståelser af køn blandt skolens aktører. I denne artikel vil jeg invitere læseren med på en opdagelsesrejse, hvor refleksionen er den drivende kraft. Vi skal sammen lede efter kønnets betydning.

  ”Når kønnet krydser grænser” er baseret på en kvalitativ forskningsundersøgelse af det kønnede levede liv i skolen, som jeg har foretaget i år 2011-2012. Artiklen bygger på observationer og interview i en folkeskole i København. Undersøgelsen baseres på en teoretisk optik, der primært integrerer perspektiver fra poststrukturalismen og socialkonstruktionismen samt delvist på kritisk psykologi.

  Optikken er en hybrid skabt til dette formål og er udviklet i dialog med det empiriske materiale. Grundlaget for de kønsteoretiske retninger, som min undersøgelse orienteres af er, at subjektet forstås som socialt konstitueret og socialt konstruerende, hvilket betyder, at forskningsinteressen ledes ud af subjektet og over i det sociale felt mellem mennesker.

  Artiklen er et bidrag til diskussionen om, hvordan børn i skolen skaber køn.