Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2013-1 Undervisning af elever med psykisk sygdom

Fra 2013-1 Undervisning af elever med psykisk sygdom

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Christine Gejlsbjerg, overlærer på behandlingshjemmet Nødebogård

  Undervisning af elever med psykisk sygdom

  Denne artikel er en personlig fortælling om undervisning af psykisk syge elever. Vi synes, at den giver et meget nærværende indblik i didaktiske overvejelser vedrørende undervisning af psykisk syge børn og unge. Den er redaktionelt bearbejdet af Mette Friderichsen.

  Jeg er lærer på behandlingsinstitutionen Nødebogård. Det har jeg været i snart 40 år og har tænkt mig at fortsætte lige så længe, det kan lade sig gøre.

  Min uddannelse som lærer har jeg fået i Wien. Det er berigende for mig at kunne trække på min østrigske uddannelse samt kombinere den med dansk erfaring. Muligheden for at finde hjælp og støtte hos de mange forskellige faggrupper på Nødebogård er til stede. Psykologer, socialpædagoger, socialrådgivere, lærere, mellemledere, praktisk personale m.m. arbejder sammen.

  Arbejder man mange år på samme sted, er det vigtigt også at finde inspiration andre steder for ikke at gentage sig og mekanisere undervisningen. Mit vigtigste ”bijob” er at være kunstmaler, at have mit eget galleri og dermed mange kontakter. Fordi jeg er meget kunstinteresseret, er det også naturligt for mig at varetage faget billedkunst, arrangeret på tværs af klasserne. Kunsten bidrager til den æstetiske dimension i undervisningen og inspirerer ofte til tværfaglig undervisning.

  På et tidspunkt undrede jeg mig over, at der er så få beskrivelser af psykisk syge elevers undervisning. Derfor besluttede jeg at offentliggøre mine tanker om undervisning ud fra mine egne erfaringer..