Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2013-5 Anbringelse af unge på en sikret døgninstitution og subjektiveringsmuligheder

Fra 2013-5 Anbringelse af unge på en sikret døgninstitution og subjektiveringsmuligheder

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Jeanette Anja Jørgensen cand. pæd. psyk og Lenette Jegsen cand. pæd. psyk

  Anbringelse af unge på en sikret døgninstitution og
  subjektiveringsmuligheder

  Denne artikel bygger på et kandidatspeciale i pædagogisk psykologi (Jegsen og Jørgensen 2012), og i forbindelse med udarbejdelsen af specialet blev der foretaget feltarbejde på en sikret døgninstitution i Danmark.

  Fem drenge i alderen 16 til 17 år blev interviewet og observeret i løbet af den periode, hvor de var anbragt på den sikrede institution.

  Artiklen omhandler de måder, hvorpå de fem unge, der var anbragt i varetægtssurrogat, håndterede, at de i kraft af anbringelsen for en periode havde indskrænket indflydelse på deres eget liv og de muligheder for identitet – her kaldet subjektiveringsmuligheder – som dette afstedkom.