Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2013-5 Implementering af intensive afasiundervisningsforløb – erfaringer fra praksis

Fra 2013-5 Implementering af intensive afasiundervisningsforløb – erfaringer fra praksis

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Hanne Wolffhechel og Rikke Alstrup, Talepædagogiske konsulenter, Videnscenter for Specialpædagogik, Næstved

  Implementering af intensive afasiundervisningsforløb – erfaringer fra praksis

  Ifølge MTV-rapporten om Hjerneskaderehabilitering (Sundhedsstyrelsen, 2011) har intensiv afasiundervisning større effekt end ikke-intensiv undervisning, selv når der gives samme antal undervisningstimer totalt.

  Dette forhold var genstand for diskussion ved DTHS1 afasi-netværksdagen i november 2011, hvor emnet var intensitet og mere specifikt Constraint-Induced-Language-Therapy (CILT).

  Der var på mødet nogen usikkerhed om, hvad der skal til, for at undervisning kan kaldes intensiv, og om intensiv undervisning er mulig i vores hverdag med knaphed på ressourcer? Der blev desuden udtrykt bekymring for, om man for ensidigt fokuserer på sprogfunktionen og glemmer den afasiramtes behov for mestring af den nye livssituation og for kompenserende kommunikationsstrategier.

  Vi satte os for at afprøve, om det er muligt at gennemføre et intensivt undervisningsforløb baseret på CILT-metoden på vores arbejdsplads, Videnscenter for Specialpædagogik, samt at vurdere anvendeligheden af metoden. Arbejdsforholdene på centret er præget af, at det dækker et stort geografisk og relativt tyndtbefolket område – i store træk det gamle Storstrøms Amt.