Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2013-5 Ressourceorienteret didaktik i specialpædagogikken

Fra 2013-5 Ressourceorienteret didaktik i specialpædagogikken

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Marianne Tolstrup, cand. pæd Master i positiv psykologi, Lektor UCL

    Ressourceorienteret didaktik i specialpædagogikken

    I denne artikel beskrives et udviklingsarbejde, gennemført i en specialskole, hvor intentionen var at udvikle den pædagogiske praksis i ressourceorienteret retning.

    Formålet med udviklingsarbejdet var at undersøge, hvordan man, med udgangspunkt i et aktionslæringsforløb, kunne implementere dele af den positive psykologi i specialpædagogikken.

    Intentionen var her at arbejde med elevernes ressourcer og have fokus på disse med henblik på at optimere elevernes lærings- og udviklingsmuligheder.