Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2013-5 Trygghet og tilhørighet: ”Hvilken betydning kan opplevelser av dette ha for barn i barnehagen med frykt og angst?”

Fra 2013-5 Trygghet og tilhørighet: ”Hvilken betydning kan opplevelser av dette ha for barn i barnehagen med frykt og angst?”

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Laila Annie Brose, barnehagelærer med master i spesialpedagogikk og spesialpedagog ved Åsveien skole og ressurssenter, Trondheim

  Trygghet og tilhørighet:
  ”Hvilken betydning kan opplevelser av dette ha for barn i barnehagen med frykt og angst?”

  Artikkelen bygger på en masterstudie hvor hensikten var å se hvilken betydning barnehagelærere kan ha for å forebygge, støtte og hjelpe barn med frykt og angst.

  Tre barnehagelærere med erfaringer rundt temaet ble intervjuet. Resultatene viste at; informantene legger stor vekt på å tilrettelegge for at barn i barnehagen med frykt og angst kan oppleve trygghet og tilhørighet i barnehagen, de tilrettelegger ut i fra barnets individuelle behov samt legger vekt på et velfungerende foreldresamarbeid.

  Her belyses hovedsakelig temaet trygghet og tilhørighet, og hvilken betydning dette kan ha for barn i barnehagen med frykt og angst. Gjennom informantenes måter å møte barn med frykt og angst på viser studien at barnehagelærere kan ha en viktig betydning i forhold til å bidra til å forebygge og redusere barns frykt og angst.

  Studien viste imidlertid også at de gjennom sin grunnutdannelse føler seg lite rustet til å møte denne problematikken i barnehagen.

  Nøkkelord: frykt og angst, barnhagebarn, trygghet, forebygge og støtte.

  Nøgleord: Frygt og angst, børnehavebørn, tryghed, forebyggelse, støtte, tilknytning