Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2014-1 Kan en person med høretab være ordblind?

Fra 2014-1 Kan en person med høretab være ordblind?

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Lene Schmidt, speciallærer/voksenunderviser, Center for Døvblindhed og Høretab, Aalborg

  Kan en person med høretab være ordblind?

  teorien vil de fleste forskere på området sige et klart nej, da læse/stave/skrive-udfordringerne oftest skyldes høretabet og dermed vanskeligheder med at høre de forskellige sproglyde.

  Den gængse internationale definition af begrebet ordblindhed lyder således:
  ”Dyslexia is a specific learning disability that is neuro-biological in origin. It is characterized by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological component of language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and the provision of effective class-room instruction.Secondary consequences may include problems in reading comprehension and reduced reading experience that can impede growth of vocabulary and background knowledge (The International Dyslexia, Lyon m.fl. 2003)”.

  Denne definition lægger således vægt på, at ordblindhed handler om at have udfordringer med at udnytte skriftens alfabetiske princip til opnåelse af en sikker og flydende ordafkodning og dermed en bedre stavefærdighed.

  Ifølge Professor Carsten Elbro er læsning og stavning af nye ord et stort problem for personer med dysleksi, da det er nødvendigt at anvende skriftens alfabetiske princip til at give de enkelte bogstaver en sandsynlig lyd.

  Det drejer sig om at tilegne sig en sikker og flydende ordafkodning, og ofte er det netop i forbindelse med bearbejdelsen af sproglyd, at ordblindhed viser sig. Men – hvordan ser det så ud i min praksis?

  Som underviser for voksne med høretab undrer jeg mig ofte over, at enkelte falder igennem denne definition. Så umiddelbart vil mit svar være” ja, voksne med høretab kan godt have dysleksi”. Dette vil jeg argumentere for i denne artikel.