Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2014-1 Øget inklusion… Inklusion handler om holdninger og kompetencer hos de professionelle

Fra 2014-1 Øget inklusion… Inklusion handler om holdninger og kompetencer hos de professionelle

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Marianne Katborg, projektmedarbejder og Stine Clasen, konsulent PPR Aarhus

  Øget inklusion…

  Inklusion handler om holdninger og kompetencer hos de professionelle

  Hvilke holdninger og kompetencer er ønskværdige eller måske endda påkrævede hos de pædagoger, lærere og ledere, der arbejder med øget inklusion?

  Når man stiller dette spørgsmål, giver det anledning til at overveje, hvad man forstår ved inklusion og inkluderende læringsfællesskaber, og om der er forskel på de kompetencer, der er påkrævede hos personale i det ’almene’ og det ’specielle’?

  I denne artikel vil vi definere inklusion som et spørgsmål om at have retten til at høre til i et fællesskab, hvor man oplever sig og føler sig som en kompetent bidragsyder. Det bliver således de professionelles ansvar at tage ledelse af fællesskabet, så det ideelt set kan inkludere alle, uanset hvilket potentiale, de bringer med sig ind i fællesskabet.

  I denne sammenhæng ser vi derfor ingen forskel på de kompetencer, en professionel i almenområdet og i specialområdet bør have, idet alle børn har glæde af at blive undervist i en kontekst støttet af traditionelle specialpædagogiske principper, hvilket i høj grad handler om tydelige voksne, der arbejder med forudsigelighed, genkendelighed og struktur. Dette ville medføre en kompetenceudvikling og styrkelse af almenpædagogikken.

  I denne artikel vil vi præsentere fire holdningstemaer og fire kompetencer hos den professionelle, som vi vil belyse gennem en kort introducerende og definerende tekst samt en case med efterfølgende forslag til rammesætning for videndeling og nytænkning.

  De fire holdningstemaer er klare værdier, tålmodighed, nysgerrighed og mod. De fire kompetencer er ledelse, relationer, didaktik og refleksion.