Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2014-2 Efter reformen – inklusion i praksis Skoleledelse og organisationsudvikling

Fra 2014-2 Efter reformen – inklusion i praksis Skoleledelse og organisationsudvikling

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Niels Peter Rygård, autoriseret cand. psych.

  Efter reformen – inklusion i praksis

  Skoleledelse og organisationsudvikling

  Artiklen er baseret på forfatterens arbejde med behandlingshjem, uddannelse af AKT-lærere, konsulentarbejde, med udvikling af folke- og specialskoler, efterskoler, sikrede ungdomsinstitutioner, som Socialstyrelsens konsulent i vanskelige adoptionssager og som international udvikler af undervisning for omsorgssvigtede børn og unge.

  Hvordan skal arbejdet organiseres, når skolereformen er trådt i kraft, SFO’en får en mere central rolle, og skolen bliver både et være- og et lærested i endnu højere grad end før?

  Ud fa disse erfaringer foreslås et grundprincip for organisation af folkeskolens hverdag – baseret på de faktuelle forskelle i indlæringsparathed og social kompetence, forskningen beskriver hos forskellige elevgrupper.

  Denne inddeling går på tværs af sædvanlige kriterier såsom intelligens, diagnoser, specielle vanskeligheder, etc.

  Der er helt enkelt stor forskel i børns behov for stabil, langvarig  voksenkontakt – hvor nogle børn er så trygge at de er indlæringsparate fra første dag, har store grupper ikke den tryghed i hverdagen uden for skolen, som er en uomgængelig forudsætning for indlæring.