Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2014-2 Marte meo som inklusionsmetode

Fra 2014-2 Marte meo som inklusionsmetode

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Lene Jakobsen, Pædagogisk udviklingsvejleder og marte meo-supervisor PPR Køge

  Marte meo som inklusionsmetode

  “Man kan ikke lære et menneske
  noget; man kan kun hjælpe det
  til at opdage, hvad det har i sig.”
  Galileo Galilei 1564-1642,
  italiensk fysiker og astronom

  Med ovenstående citat kunne marte meo-metoden i al sin enkelhed sammenfattes. Alligevel vil jeg nu vove mig ud i at bruge lidt flere ord på en beskrivelse af metoden.

  Jeg vil i denne artikel præsentere marte meo-metoden belyst med praksiseksempler, når vi taler om konsultativ intervention i forhold til inkluderende læringsfællesskaber.

  Da metoden anvendes i en relationel kontekst, definerer jeg fællesskabsbegrebet således; ”at flere personer er fælles om noget bestemt” (www.leksikon.org).

  Hvad inklusion angår, vil jeg her nøjes med at forholde mig til begrebet som et vilkår i mit arbejde med det ene ærinde at kigge på, hvordan marte meo som metode kan anvendes i konsultativt arbejde med inklusionsprocesser.