Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2014-3 Professionel kærlighed i praksis – udfordringer og fordele i inklusionsarbejdet

Fra 2014-3 Professionel kærlighed i praksis – udfordringer og fordele i inklusionsarbejdet

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Rikke Smedegaard Hansen, pædagog, Birkhovedskolen Nyborg

  Professionel kærlighed i praksis

  – udfordringer og fordele i inklusionsarbejdet

  Jeg er uddannet pædagog på 19. år. De sidste knap tre år har jeg arbejdet målrettet – så målrettet som det er muligt i en hektisk hverdag med inklusion på en folkeskole.

  I årerne forinden har jeg arbejdet inden for både daginstitutionsområdet og behandlings-/specialområdet for børn, unge og voksne.

  Nu står jeg midt i den hverdag, som den politiske målsætning om inklusion i folkeskolen medfører. Jeg er hver dag vidne til den virkelighed, mange skolebørn lever i. Hver dag ser jeg eksempler på, at det umulige lykkes. Men hver dag ser jeg også eksempler på det modsatte. Jeg ser at det mulige mislykkes.

  Denne artikel er baseret på erfaringer fra praksis, dog henviser jeg visse steder til forskere, rapporter og litteratur. Alle mine eksempler fra praksis er anonymiseret af hensyn til børnene og min tavshedspligt. Artiklen er baseret på mine personlige anskuelser og udtrykker ikke holdninger, som mine kolleger eller min ledelse kan, eller skal, stilles til ansvar for.