Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2014-3 Specialundervisning i skoleregi og socialpædagogik

Fra 2014-3 Specialundervisning i skoleregi og socialpædagogik

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Mogens Jensen, Adjunkt, institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

    Specialundervisning i skoleregi og socialpædagogik

    I denne artikel vil jeg undersøge nogle sider af læreres opgaver i specialundervisning for elever med socialtemotionelle vanskeligheder med en case fra en specialklasse som omdrejningspunkt og ud fra en socialpædagogisk tankegang samt kontekstorienterede psykologiske teorier om læring og udvikling.