Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2014-4 Inkluderende pædagogik i praksis – en fortælling fra en specialbørnehave

Fra 2014-4 Inkluderende pædagogik i praksis – en fortælling fra en specialbørnehave

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Marieke Brinck, Cand. pæd., pæd. psyk., Adjunkt og udviklingskonsulent ved University College Lillebælt. I samarbejde med Charlotte Louise Madsen,
  leder af Platanhaven, Ena Julia Boutrup Sørensen og Rikke Hoff, pædagoger på Platanhaven.

  Inkluderende pædagogik i praksis

  – en fortælling fra en specialbørnehave

  Der er så mange mennesker, der har en holdning til inklusion. De fleste taler om inklusion ud fra den forståelse, at børn med særlige behov flyttes ind i det almene tilbud.

  Det er mit ønske med denne artikel at tydeliggøre, at inklusion også kan have en helt anden og bredere betydning, som lægger op til et nyt syn på alle mennesker. Denne brede forståelse af inklusion kan inden for pædagogikken udfordre vores traditionelle individorienterede syn på barnet, som bærer af problemet.

  For at tydeliggøre forståelsen af den inkluderende pædagogik i praksis har jeg valgt at gå tæt på arbejdet i en specialbørnehave.