Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2014-4 Matematikvanskeligheder i en inkluderende skole

Fra 2014-4 Matematikvanskeligheder i en inkluderende skole

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Specialpædagogik og faglig formidling Mette Saaby Nielsen, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og matematiklærer

  Matematikvanskeligheder i en inkluderende skole

  På baggrund af mit virke som matematiklærer siden 2001 i blandt andet folkeskolens normalklasser og specialundervisningscentre oplever jeg, at mange elever bliver svigtet, når de kommer i matematikfaglige vanskeligheder.

  Hjælpeforanstaltningerne til disse elever sættes generelt for sent i gang, ligesom foranstaltningernes organisering og didaktiske indhold bærer præg af manglende viden på området. Elever i matematikvanskeligheder risikerer derfor at forlade folkeskolen med så ringe matematikkundskaber, at de er begrænsede i deres videre muligheder i uddannelsessystemet.

  Hensigten med de to følgende artikler er at tilvejebringe ny viden til fagpersoner, der beskæftiger sig med matematik på grundskoleniveau, så flere elever kan blive hjulpet på et kvalificeret grundlag tidligere i skoleforløbet.

  I artiklerne sammenkobler jeg mine praktiske erfaringer med teoretisk viden fra mine uddannelser til matematiklærer og cand.pæd. i pædagogisk psykologi, ligesom jeg inddrager egne undersøgelser af praksis.