Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2014-4 Merci, madame!

Fra 2014-4 Merci, madame!

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Lektor i pædagogik Andy Højholdt, PH Metropol har besøgt det franske skolesystem, og han har sendt denne reportage fra en skole i Aix-en-Provence:

    Merci, madame!

    Er der adfærdsproblemer med en elev i Frankrig, henviser læreren eleven til skolens ressourceperson, som så overtager opgaven. Denne ressourceperson er universitetsuddannet til at sikre elevens bedste betingelser for læring.

    Med en fast struktur og skarpt blik rettet mod republikkens værdier og principper arbejder ressourcepersonen for at skabe gode samfundsborgere.