Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2014-4 Samarbejde på tværs – med omsigt for børn bosat uden for eget hjem

Fra 2014-4 Samarbejde på tværs – med omsigt for børn bosat uden for eget hjem

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Anne Boye Hansen, Cand. pæd. pæd. psyk., Adjunkt i specialpædagogik ved Forskning & Innovation – Tværprofessionelt Arbejde Med Inklusion,
  University College Lillebælt

  Samarbejde på tværs

  – med omsigt for børn bosat uden for eget hjem

  Artiklen sætter fokus på behovet for kvalificering af professionelles praksisser på tværs af og i overgangene mellem hverdagslivets kontekster.

  Hovedbudskabet i artiklen er, at samarbejdet mellem lærere og pædagoger handler om at koordinere og udveksle viden omkring hverdagslivets pædagogiske praksis.

  Artiklens ærinde er at flytte det relationelle fokus og udvide forestillingen om betydningen af tætte relationer. Herunder at opfordre praksisfeltet til at rette fokus mod samarbejdet på tværs af professioner og tage et organisatorisk ansvar for kvalificeringen af dette.

  ”At Peters lærer Lotte, virkelig godt kan lide Peter, mærkede jeg med det samme! Og at jeg samtidig oplever Lotte som dygtig, og at vi fagligt kan udveksle med hinanden omkring Peter, har stor betydning i forhold til at hjælpe ham. Jeg ved, at jeg altid bare kan ringe hende op og vende en situation med hende, og det er det, som gør vores samarbejde helt specielt”.