Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2014-4 Symbolorienteret eller praksisnær undervisning?

Fra 2014-4 Symbolorienteret eller praksisnær undervisning?

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Mette Saaby Nielsen, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og matematiklærer

    Symbolorienteret eller praksisnær undervisning?

    I denne artikel ses nærmere på, hvad matematikundervisningens formidlingsformer betyder for elevernes læring, og hvordan større frihed til selv at vælge arbejdsformer og løsningsstrategier kan højne graden af succes med at løse matematiske problemstillinger.

    Der inddrages forskellige feltstudier omhandlende formel og uformel matematisk problemløsning.

    I forbindelse med feltstudierne introduceres begreberne distribueret kognition og learning-transfer.