Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2015-1 Om narrativ inspireret evaluering og organisationsudvikling

Fra 2015-1 Om narrativ inspireret evaluering og organisationsudvikling

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Anne Sofie Møller Sparre, Psykologfaglig konsulent, ansat i PPR i Hillerød Kommune i afdelingen Familier og Sundhed

  Om narrativ inspireret evaluering og organisationsudvikling

  Som psykologfaglig konsulent ansat i Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i Hillerød Kommune har jeg de senere år erfaret, at der er kommet et stadigt stigende fokus på evaluering og effektmåling af de ydelser og indsatser, der gives til børn, unge, familier og professionelle samarbejdspartnere.

  De mere omfattende evalueringer vil ofte udføres af såvel interne som eksterne evalueringskonsulenter, mens mindre og løbende evalueringer kan laves af aktørerne selv.

  Der arbejdes således mange steder med at udvikle en evalueringskultur, hvor evaluering bliver en naturlig del af det at yde og lave indsatser og interventioner. Intentionen med evalueringerne kan være såvel dokumenterende og vurderende, som de kan have et lærings- og udviklingsperspektiv.

  Således kan evaluering ses som en naturlig del af organisationsudvikling, idet udvikling fremadrettet baseres på evaluering bagudrettet. Når evaluering og udvikling bringes tæt sammen, kan det bidrage til sammenhæng i organisationens ydelser over tid og sikring af, at udvikling og kreative og innovative tiltag er baseret på og skabes som knopskydninger på det eksisterende.