Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2015-1 Problemforståelser af børn i det tværprofessionelle samarbejde mellem psykologien og psykiatrien

Fra 2015-1 Problemforståelser af børn i det tværprofessionelle samarbejde mellem psykologien og psykiatrien

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Bjørn Hamre, skoleforsker, adjunkt, institut for uddannelse og pædagogik, Aarhus universitet

    Problemforståelser af børn i det tværprofessionelle samarbejde mellem psykologien og psykiatrien

    Denne artikel tager sit afsæt i de problemforståelser af elever, der produceres og formidles i det tværfaglige samarbejde mellem psykologer og psykiatere, dvs. i de tilfælde hvor et barn er blevet henvist til en børnepsykiatrisk udredning.

    Hvilke problemstillinger kan iagttages, når de to professioner producerer problemforståelser, der får betydning for, hvorvidt en elev placeres i almenskolen eller i specialskolen?

    Psykologien og psykiatrien iagttages som to vidensregimer, der indeholder forskellige videnskabelige forståelser af barnet. Det empiriske afsæt er uddrag fra otte interview med psykologer, der arbejder i Børne- og Ungeforvaltningen i Købehavns Kommune. Problematikken iagttages således fra psykologernes perspektiv. To af de interviewede er desuden ledere for henholdsvis det, vi i denne sammenhæng kan kalde normalområdet, og for specialområdet kaldet Børnecenter København. De interviewede psykologer fordeler sig ligeligt på det to områder.