Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2015-2 Læsevanskeligheder og WISC-profil

Fra 2015-2 Læsevanskeligheder og WISC-profil

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Ib Hedegaard Larsen, lærer og cand.pæd.psych

  Læsevanskeligheder og WISC-profil

  Siden slutningen af 60érne har det været diskuteret hvorvidt intelligenstesten WISC og den profil testen afstedkom var anvendelig i forbindelse med forudsigelse af forskellige typer indlæringsvanskeligheder – herunder læsevanskeligheder.

  Trods flere forsøg på at finde valide profiler til at forudsige visse typer af indlæringsvanskeligheder lykkedes aldrig helt.

  Mange specialundervisningslærere har derfor ofte hørt psykologen fortælle om barnets styrkesider og mindre stærke sider med udgangspunkt i WISC og ofte uden egentlig at kunne omsætte informationerne til pædagogiske tiltag.

  WISC-testen har derfor efterhånden mistet sin betydning som egentlig pædagogisk værktøj, hvilken er en uheldig udvikling, da testen pt. er den mest valide i forhold til at forudsige læsevanskeligheders omfang og dermed pædagogiske tiltag.