Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2015-3 Matematik som et sprogligt orienteret fag

Fra 2015-3 Matematik som et sprogligt orienteret fag

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Mette Saaby Nielsen, cand.pæd. i pædagogisk psykologi og matematiklærer

  Matematik som et sprogligt orienteret fag

  Inden for de seneste årtier er der sket en gennemgribende udvikling af matematikundervisningen i grundskolen. Der lægges i stigende grad vægt på sociale processer, hvor fagsprog og kommunikation spiller en stadig større rolle.

  I denne artikel ses nærmere på det matematiske sprog og på faglig læsning i matematik. Der beskrives modeller for arbejdet med at udvikle læse- og løsningsstrategier hos eleverne, ligesom der gives en introduktion til dialogbaseret undervisning og procesorienterede evaluerings- og dokumentationsværktøjer.

  Artiklen er en tilpasset udgave af kapitel 6 i bogen ”Matematikvanskeligheder i en inkluderende skole. Om forebyggende didaktik og organisering af faglig støtte” fra 2014.

  I samme bog beskrives de teoretiske forståelsesrammer, der ligger til grund for artiklen. Det drejer sig primært om kritisk psykologi og socialkonstruktionisme.