Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2015-3 ”…Og det gjør vondt lenge etterpå” Psykiske- og fysiske helsekonsekvenser av mobbing

Fra 2015-3 ”…Og det gjør vondt lenge etterpå” Psykiske- og fysiske helsekonsekvenser av mobbing

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Dosent, dr.polit, Kristel Bye Johansen, Høgskolen i Sør-Trøndelag, lærer- og tolkeutdaninigen

  ”…Og det gjør vondt lenge etterpå”

  Psykiske- og fysiske helsekonsekvenser av mobbing

  For de fleste elevene er møtet med skolen noe positivt – forventningene oppfylles.

  Men for noen elever er skolehverdagen vanskelig – i enkelte tilfeller helt uutholdelig fordi de utsettes for mobbing.

  Mobbing blir i dag først og fremst betraktet som et sosialt problem, men må i langt større grad også forstås som et helseproblem. Selv om mobbingen har stoppet er det mange elever som sliter med helsemessige problemer.

  Hensikten med denne artikkelen er å belyse tidligere forskning om hvilke psykiske og fysiske helseplager mobbing kan påføre elevene, og drøfte noe av denne forskningen.

  Nøgleord: Mobning, fysisk og psykisk sundhed