Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2015-3 Om kreativitetsfacilitering og idéudvikling i organisationer, team og klasser

Fra 2015-3 Om kreativitetsfacilitering og idéudvikling i organisationer, team og klasser

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Anne Sofie Møller Sparre, Psykologfaglig konsulent, Hillerød Kommune

    Om kreativitetsfacilitering og idéudvikling i organisationer, team og klasser

    Som konsulent, leder, lærer eller pædagog er der i disse år øget fokus på, at vi skal være kreative, nyskabende og idégenererende i vores arbejde, samt at vi skal kunne facilitere kreativitet hos andre.

    I nærværende artikel beskrives, hvordan man kan forstå kreativitet og principperne bag kreativt arbejde. I artiklen præsenteres en konkret metode til, hvordan man kan rammesætte ko-kreative arbejdsprocesser, og hvordan man kan optimere en arbejdskultur, der fremmer kreativitet i arbejdet.