Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2016-3 Hvordan sikrer vi barnets stemme i de indsatser vi tilrettelægger i skolen?

Fra 2016-3 Hvordan sikrer vi barnets stemme i de indsatser vi tilrettelægger i skolen?

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Janne Langkilde Rosenbeck, autoriseret psykolog i Herning Kommune. Vejleder, supervisor og underviser i specialpædagogik og i børn og unge med diagnoser.

  Hvordan sikrer vi barnets stemme i de indsatser vi tilrettelægger i skolen?

  Abstract: Når børn ikke trives, ikke magter deres dagligdag og lader det komme til udtryk på forskellig uhensigtsmæssig vis, kan det være et udtryk for, at barnet er i en tilstand af stress. Ofte er første skridt, i de indsatser vi tilrettelægger i skolen, at reducere stressniveauet såvel hos barnet som i dets omgivelser.

  Samtalen med barnet kan her være et vigtigt redskab til at opnå viden om, hvad der er på spil for barnet, men det kan være vanskeligt for mange børn at forstå og beskrive sig selv og egne reaktioner. Ikke mindst for børn med diagnoser som fx autisme og ADHD.

  På den baggrund er der udviklet et samtalemateriale til at tale med børn om, hvorledes de oplever deres situation. Et materiale, der inviterer barnet til at beskrive, hvad der giver energi, samt hvad der modsat dræner for energi, med konsekvenser som depression, angst, udadreagerende adfærd samt selvskade.

  Endvidere er materialet psykoedukativt i forhold til at lære børn om stress og forståelse af egne stress-reaktioner. Endeligt viser eksempler, at det at have et fælles sprog med børnene om, hvad der hhv. giver og reducerer stress gør materialet let overførbart til dagligdagen både for barnet selv og for de voksne omkring barnet.