Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2016-3 Inklusion og IT Lærerkompetencer i et IT- og inklusionsperspektiv

Fra 2016-3 Inklusion og IT Lærerkompetencer i et IT- og inklusionsperspektiv

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Laura Mørk Emtoft, lærer, cand.pæd., master i specialpædagogik og ph.d.-stipendiat på RUC, lektor på University College Sjælland

  Inklusion og IT

  Lærerkompetencer i et IT- og inklusionsperspektiv

  Denne artikel tager udgangspunkt i en empirisk funderet undersøgelse af, hvordan læreres praksis med IT- læremidler anvendes og opleves i en skolepraksis i almenskolen, hvor der er inkluderet elever, der tidligere har været visiteret til specialpædagogiske undervisningstilbud.

  Det undersøges, hvordan lærerne oplever og italesætter deres anvendelse og organisering af undervisning med IT-læremidler, og hvilken indflydelse dette får på deres relation til eleverne i komplicerede læringssituationer.

  Analysen peger på, at forskellig praksis giver forskellige muligheder, og at lærernes IT-kompetencer må ses i tæt sammenhæng med deres inklusionskompetencer.

  Artiklen peger ligeledes på, at lærernes fleksibilitet og sensitivitet over for både IT-læremidler og elever i komplicerede læringssituationer ser ud til at være afgørende for elevernes deltagelses- og præstationsmuligheder.