Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2016-4 Didaktik, fag og elev – specialpædagogiske perspektiver på skolen som vindue til verden

Fra 2016-4 Didaktik, fag og elev – specialpædagogiske perspektiver på skolen som vindue til verden

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Brian Degn Mårtensson, lektor, UCSJ:

    Didaktik, fag og elev – specialpædagogiske perspektiver på skolen som vindue til verden

    I denne artikel indledes et forsøg på at genrejse en stærk tradition for specialdidaktisk refleksion, dvs. en opmærksomhed på de særlige didaktiske problemstillinger, nogle elevers møde med skolens fag kan afstedkomme.

    Her er det vigtigt at erindre, at skolen ikke blot er et sted for læring, men først og fremmest et sted for undervisning og netop undervisning i tolkninger af noget, der findes imellem os – verdens fænomener, begivenheder og sammenhænge.