Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2016-4 Specialpædagogik i almenskolen

Fra 2016-4 Specialpædagogik i almenskolen

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Lotte Hedegaard-Sørensen, lektor i specialpædagogik, Århus Universitet, Sine Penthin Grumløse, adjunkt, forskning, udvikling, UCC

    Specialpædagogik i almenskolen

    Denne artikel formidler indsigter fra et toårigt forskningsprojekt om inklusion og differentiering i almenskolen. Projektet pegede på, at børns deltagelse i sociale fællesskaber har afgørende indflydelse på deres deltagelse i undervisningen.

    Projektet satte den generelle forståelse af ”den dygtige lærer” i perspektiv og klargjorde, at et specialpædagogisk fagligt blik på børn i komplicerede undervisningssituationer vil kunne støtte almenskolelærere i at arbejde med alle elevers deltagelse.