Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2016-5 Det handler om børn almenpædagogik & Specialpædagogik et fælles fagligt ståsted

Fra 2016-5 Det handler om børn almenpædagogik & Specialpædagogik et fælles fagligt ståsted

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Jeanette Billing master i specialpædagogik, inklusionskoordinator i Københavns Kommune

  Det handler om børn

  almenpædagogik & Specialpædagogik
  et fælles fagligt ståsted

  Artiklen har to hoveddele, der begge har afsæt i mit masterprojekt, og begge har fokus på, hvordan børn kan inkluderes i klassens læringsmiljø.

  Den ene del, der omhandler specialpædagogikkens betydning for kvaliteten af den almene klasseundervisning, bliver belyst ud fra tre ”Faglige Ståsteder”.  Begrebet er inspireret af Svend Brinkmann, der beskriver, hvordan ståsteder kan give mennesker noget at stå fast på i en omskiftelig verden.

  Den anden del handler om, hvordan den eksterne konsultative vejledning kan understøtte samskabelsen af inklusion i skolens kultur. Dette belyses ud fra en narrativ optik, der er inspireret af Mikala Schnoors teorier om, hvordan kulturforandringer skabes gennem diskurser og fortællinger, der bringer organisationen og dens medlemmer i en foretrukken retning.