Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2016-5 Det inkluderende lærer-pædagogsamarbejde i folkeskolen

Fra 2016-5 Det inkluderende lærer-pædagogsamarbejde i folkeskolen

kr.49.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Anna Elisabeth Ragnarsdóttir Johansen, master i specialpædagogik, folkeskolelærer og koordinator for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på Parkskolen i Struer Kommune.

    Det inkluderende lærer-pædagogsamarbejde i folkeskolen

    Denne artikel tager afsæt i mit masterprojekt, som argumenterer for, at kvaliteten af det flerfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger i folkeskolen og sprogliggørelsen af den pædagogiske og didaktiske praksis har afgørende betydning for udviklingen af inkluderende læringsmiljøer med fokus på alle børns læring.

    En praksisfortælling, en lektionsbeskrivelse og et fokusgruppeinterview med pædagogen ”Mette” og læreren ”Kirsten” udgør undersøgelsens empiriske materiale.

    Fokusgruppen er udvalgt på baggrund af længere tids iagttagelser af en 6. klasse, hvor Mette og Kirsten er lykkedes med at skabe et inkluderende læringsmiljø med fokus på alle elevers deltagelse i fællesskabet. Interessen har dermed været rettet mod ”det der virker”.