Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2016-5 En specialdidaktisk professionsdiskurs

Fra 2016-5 En specialdidaktisk professionsdiskurs

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Mette Friderichsen, tale-/hørekonsulent, master i pædagogisk udvikling og ansvarshavende redaktør for tidsskriftet Specialpædagogik

    En specialdidaktisk professionsdiskurs

    At være lærerprofessionel specialunderviser er en særlig opgave, som didaktisk set ikke umiddelbart adskiller sig fra undervisning i alment regi, men på mange og afgørende måder alligevel synes at være anderledes.

    Den specialpædagogiske lærerprofession, set som en selvstændig profession med historiske rødder tilbage til de første egentlige specialpædagogiske tiltag i begyndelsen af 1900-tallet er denne artikels fokus.

    Med udgangspunkt i begrebet profession belyser artiklen, hvad det særlige ved den specialpædagogiske lærerprofession er, hvilke forudsætninger, som ligger til grund for professionen, og om det giver mening at tale om en særlig specialpædagogisk professionsidentitet.