Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2017-1 Situationen kom til mig Om at analysere praksisfortællinger med fokus på, hvordan de kan bidrage til at skabe situeret professionel viden

Fra 2017-1 Situationen kom til mig Om at analysere praksisfortællinger med fokus på, hvordan de kan bidrage til at skabe situeret professionel viden

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Birgitte Ravn Olesen, lektor, Roskilde Universitet, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab/Dialogisk kommunikation

  Situationen kom til mig

  Om at analysere praksisfortællinger med fokus på, hvordan de kan bidrage til at skabe situeret professionel viden

  Praksisfortælling er en metode, som inviterer til situeret refleksivitet, hvor fortælleren gennem beskrivelse af og refleksion over en udvalgt situation sætter ord på den kompleksitet, som udspiller sig i praksisfeltet.

  For pædagoger i praksis er det en central kvalitet ved praksisfortællingen, at den giver rum til at udtrykke engagement, bevægelighed og kontekstafhængighedpå en måde, hvor faglige og personlige perspektiver integreres.

  I artiklen introduceres til, hvad en praksisfortælling er, og hvordan man med brug af analytiske begreber, brugt i undersøgelser af hvordan nye perspektiver opstår, kan forstå, hvordan ny viden skabes via en praksisfortælling.

  Det er en viden, som bidrager til at skabe nye perspektiver på specialpædagogiske situationer. I forlængelse heraf udpeges, hvordan praksisfortællinger kan anvendes, når målet er at udvikle situeret viden om specialpædagogisk praksis såvel i undervisnings- som i personalemødesammenhæng.