Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2017-1 Situeret udvikling af foregribende AKT- og inklusionsarbejde

Fra 2017-1 Situeret udvikling af foregribende AKT- og inklusionsarbejde

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Lisbeth Andersen, AKT-vejleder, Kirsten Grum Jakobsen, Akt- og inklusionsvejleder, Anne Neergaard, AKT-vejleder og René Kristensen,PD, MSc, lektor

    Situeret udvikling af foregribende AKT- og inklusionsarbejde

    På Rosengårdskolen i Odense har AKT-teamet gennem mere end ti år arbejdet med at udvikle et modulbaseret program, der systematisk synliggør og indøver de spilleregler og samværsformer, som skolen oplever er essentielle for trivsel og et godt udviklingsmiljø.

    Tidligere havde AKT-arbejdet karakter af “brandslukning”, men nu er fokus flyttet til en bred og velimplemteret og forebyggende indsats. AKT-teamet blev tildelt Undervisningsmiljøprisen 2016 for dets indsats med den særlige begrundelse, at: ”Jeres indsats for undervisningsmiljøet på Rosengårdskolen har, udover at være et forbilledligt tiltag, en grad af struktur og systematik som gør, at konceptet kan udbredes og udvikles yderligere, både internt og eksternt”.

    Teamet arbejder til stadighed på at justere og forbedre deres program og på at dele erfaringerne med andre fagpersoner. AKT-teamet er derfor indgået i et samarbejde med lektor René Kristensen fra University College Lillebælt (UCL) om at udvikle både materialet og de inkluderende rammer på Rosengårdsskolen, som materialet skal anvendes i.