Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2017-2 Diagnoser og stigma i den inkluderende folkeskole – en socialfænomenologisk indfaldsvinkel til en uforløst debat

Fra 2017-2 Diagnoser og stigma i den inkluderende folkeskole – en socialfænomenologisk indfaldsvinkel til en uforløst debat

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Henrik Skovlund, lektor Danmarks Institut for  pædagogik og Uddannelse, Århus universitet

  Diagnoser og stigma i den inkluderende folkeskole – en socialfænomenologisk indfaldsvinkel til en uforløst debat

  Folkeskolen står fortsat med den opgave at skulle inkludere børn med særlige behov, som enten kommer fra specialmiljøer eller tidligere ville være henvist til specialmiljøer.

  Heriblandt udgør børn med diagnoser en særlig problematisk gruppe, ikke mindst i lyset af, at flere evalueringer af folkeskolereformen antyder, at lærerne mener, de mangler viden og efteruddannelse på de diagnostiske områder.

  Samtidig har diagnoser såsom ADHD været udsat for massiv kritik de sidste tre årtier, hvilket problematiserer diagnosens pædagogiske status som henholdsvis hjælp eller stigma.

  Af denne årsag bliver det særligt vigtigt at genoptage og diskutere diagnosen som stigma i special- og almenpædagogisk perspektiv.

  Er diagnoser som udgangspunkt stigmatiserende eller kan man adskille diagnosen som kategori fra potentielle stigmatiserende effekter? Skal diagnoser nedtones og undgås i det pædagogiske arbejde, eller kan man arbejde med diagnosen på konstruktive og ikke stigmatiserende måder?