Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2017-2 Viden og handling i inklusionens tidsalder

Fra 2017-2 Viden og handling i inklusionens tidsalder

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Rasmus Alenkær, psykolog, phd:

  Viden og handling i inklusionens tidsalder

  I en specialpædagogisk optik lever vi i ”inklusionens tidsalder”. Næsten uanset hvilket handicap, hvilken diagnose eller hvilken særlig udfordring, det handler om, må vi forholde os til kravet om øget mangfoldighed i det almene.

  ”Læring” i en specialpædagogisk forståelse kan altså ikke ses adskilt fra det, der foregår i det, som man formelt kalder for ”det almene”. Faktisk kan man sige, at der i enhver moderne, specialpædagogisk praksis konstant vil være en overvejelse om, hvorledes segregering minimeres.

  Derfor har denne artikel fokus på den systematiserede viden, der i de senere år er indsamlet på ”inklusionsområdet” – og altså ikke på et separat, specialpædagogisk område.

  Målet med artiklen er at karakterisere de omstændigheder eller rammer, der for tiden former arbejdet på det specialpædagogiske område samt at pege på nogle forudsætninger for at komme videre i bestræbelserne på at sikre en god skolegang for alle børn.