Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2017-3/4 At arbejde pædagogisk med børns bidrag – om at muliggøre og modtage børns bidrag til fællesskabet

Fra 2017-3/4 At arbejde pædagogisk med børns bidrag – om at muliggøre og modtage børns bidrag til fællesskabet

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Anne Morin, ph.d, lektor, Aarhus Universitet, tilknyttet programmet Social- og specialpædagogik, inklusion og ledelse af organisationer

    At arbejde pædagogisk med børns bidrag – om at muliggøre og modtage børns bidrag til fællesskabet

    Mit første møde med Susan var i mit lille ph.d.-kontor oppe under taget i de gamle bygninger fra lærerhøjskolens tid. Jeg var nystartet ph.d.-studerende og skulle finde en vejleder der vidste noget om genstandsfeltet for min afhandling: inklusion og eksklusion.

    Det var et godt møde. Susans kvalitative og praksisnære tilgang til feltet rummede den interesse for skolelivet, som det folder sig ud i klasserummet, skolegården og i de professionelles samarbejde om børnene, som jeg selv var optaget af og ville udforske.

    Det var en optagethed, der rækker ud over idealer og metoder, som tænkes at kunne løse de dilemmaer, som lærerne står med i deres daglige praksis, hvor de både skal tilrettelægge en undervisning, der rammer den brede gruppe, men samtidig også skal tilrettelægge en undervisning, der tager højde for det individuelle barn.