Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2017-3/4 Det dilemmafyldte arbejde med inkludering – indhold og håndtering

Fra 2017-3/4 Det dilemmafyldte arbejde med inkludering – indhold og håndtering

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

    Af Charlotte Riis Jensen, Ph.d.-studerende, AU og Mette Molbæk, Lektor og Postdoc, VIA UC og AU

    Det dilemmafyldte arbejde med inkludering – indhold og håndtering

    Susan Tetler har gennem sin forskning vist, hvordan viden om inkludering kan nuanceres ved til stadighed at invitere nye perspektiver og aktører ind i undersøgelserne af det dilemmafyldte arbejde med inkludering i skolen.

    Særligt har hendes understregning af at se arbejdet med inkludering som en proces med mange lige værdige perspektiver betydet meget for forståelsen af de opgaver, der ligger i arbejdet med at understøtte alle elevers deltagelsesmuligheder.

    Denne artikel følger nogle af de pointer, som Susans forskning og arbejde har lært os og præsenterer med udgangspunkt i vores ph.d.-projekter med Susan som hovedvejleder, hhv. teoretiske og empiriske indkredsninger af, hvad der opleves dilemmafyldt af lærere i arbejdet med inkludering, og hvordan der kan arbejdes med at håndtere dette dilemmafyldte arbejde.