Forside » Køb tidsskrifter og artikler » Fra 2017-3/4 Klassekammerathjælp – sociofaglig inkludering og eksklusionsmekanismer

Fra 2017-3/4 Klassekammerathjælp – sociofaglig inkludering og eksklusionsmekanismer

kr.40.00 kr.

Du downloader pdf af tidsskriftet ved køb

  Maria Christina Secher Schmidt, lektor, Ph.d., Institut for Skole og Læring, Professionshøjskolen Metropol

  Klassekammerathjælp – sociofaglig inkludering og eksklusionsmekanismer

  Artiklen præsenterer resultater fra min ph.d.-afhandling, hvor jeg undersøgte inklusionsbestræbelser i matematikundervisningen.

  Jeg giver eksempler på observationer, der anskueliggør, hvor komplekse in- og eksklusionsmekanismer kan tage sig ud i forbindelse med klassekammerathjælp.

  Det belyses, hvordan elevers deltagelsesstrategier får betydning for klassekammerathjælpen, når denne hjælp ikke er rammesat af læreren. Hver enkelt elev benytter sig af særlige strategier for at blive inkluderet, men fælles for dem er, at de både er fagligt og socialt funderet – på en og samme tid. I forlængelse af dette fund udvikles begrebet: sociofaglig inkludering.

  At der er en tæt sammenhæng mellem den faglige og sociale deltagelse vil være et tema, som forfølges gennem hele artiklen.

  Susan Tetler var min hovedvejleder under afhandlingsarbejdet. Susan udfordrede mig på de (special)pædagogiske perspektiver samtidigt med, at hun hele tiden havde et omsorgsfuldt øje for, hvor i processen jeg var som studerende.

  På den måde skabte hun trygge rammer, der understøttede mine erkendelser. Pointen her er, at Susan helt konkret praktiserede en vejledningsstrategi uden adskillelse af den faglige og sociale dimension, hvilket jeg er hende taknemmelig for.